P A L C U L I E N K A

Palculienka, Strážska cesta 1139/45, 960 01 Zvolen, IČO 42310431, právna forma: občianske združenie

kontakt: Ing.Michaela Chovanová,PhD, misa.chovanova@gmail.com, 0911847454,

IBAN: SK9602000000003408273057

 

 

Nový rok nezačal vábne, Miške zdravie veru chabne.

 Aj keď pľúcam sila chýba, vo vode je ako ryba.

S bračekom si plávajú, svalom silu dávajú.

No nie je to veľká sláva, ani jeden nerozpráva.

Tak by sme sa pokúsili, skúsiť delfína a jeho sily.

Hodiť na chrbáty člny, otestovať vysokofrekvenčné vlny.

Plány máme veru áno, no nevieme, čo bude ráno…

Učíme sa veci nové, kto nás pozná, dobre to vie.

Využijeme celý deň, lebo zajtra to môže byť spomienka len.

Silno, silno trénujeme… a všetkým vám ĎAKUJEME!

Miška a Miško Chovanovci

 

Miškine diagnózy: * DMO – kvadruspastická forma * prematuritas gravis * Dandy-Walker variant * sekundárna mikrocefalia * atrofia mozgu * bronchopulmonálna dysplázia * retinopatia * ťažká myopia * atrofia očných nervov * coxa valga * ťažká MR s poruchou správania * inkontinencia

Miškove diagnózy: * DMO – kvadruspastická forma s axiálnou hypotóniou * epilepsia * mikrocefalia * pachygýria, leukoencefalopatia * mikroduplikácia chromózomu * inkontinencia

 

 

Dokumenty:

Vyhlásenie