P A L C U L I E N K A

 

Keď vetríček neduje, Miško vonku bajkuje.

Každý deň má terapie, vďaka ktorým napreduje.

Na nôžky sa dvíha, keď odmenu číha.

Ak mama tablet zakáže, čísla aj písmená hneď ukáže.

Rozprávať nebude, to nám je jasné, v bazéne pláva sám – úplne krásne.

Rok sa prelial ako voda, aj keď nestabilná je naša životná pôda…

Napriek prekážkam máme život akčný, za vaše dary aj 2% sme nesmierne VĎAČNÍ.

 VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME.

S úctou

mama Miša, ocko Michal a Miško Chovanovci.

 

Názov: Palculienka

IČO: 42310431

Právna forma: občianske združenie

Adresa: Strážska cesta 1139/41, 960 01 Zvolen

IBAN: SK9602000000003408273057

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Chovanová, PhD.,

0911847454,

misa.chovanova@gmail.com

 

Miškove diagnózy:

* DMO – kvadruspastická detská mozgová obrna

* symptomatická epilepsia

* mikrocefalia

* pachygýria, leukoencefalopatia

* mikroduplikácia chromózomu

*   inkontinencia  

* stredne ťažká duševná zaostalosť bez poruchy správania

 

Stiahnite si vyhlásenie