2% za rok 2020

P A L C U L I E N K A

Palculienka, Strážska cesta 1139/45, 960 01 Zvolen, IČO 42310431, právna forma: občianske združenie

kontakt: Ing.Michaela Chovanová,PhD, misa.chovanova@gmail.com, 0911847454,

IBAN: SK9602000000003408273057

 

Bez vašej pomoci šancu cvičiť a napredovať nemáme,

tak každý rok s pokorou 2% od každého dobrého človeka žiadame.

Aj tento rok veľké veci plánujeme,

za každú pomoc vám úprimne Ď A K U J E M E.

Miška a Miško Chovanovci

 

Miškine diagnózy: * DMO – kvadruspastická forma * prematuritas gravis * Dandy-Walker variant * sekundárna mikrocefalia * atrofia mozgu * bronchopulmonálna dysplázia * retinopatia * ťažká myopia * atrofia očných nervov * coxa valga * ťažká MR s poruchou správania * inkontinencia

Miškove diagnózy: * DMO – kvadruspastická forma s axiálnou hypotóniou * epilepsia * mikrocefalia * pachygýria, leukoencefalopatia * mikroduplikácia chromózomu * inkontinencia

 

 

Dokumenty:

Vyhlásenie