P A L C U L I E N K A

 

Mišička sa už díva z neba

ako jej braček Miško papá chleba.

Učí sa, cvičí, nožičky dvíha,

večer od únavy do postele líha.

Nerozpráva, no kartičky ukazuje,

s okolitým svetom takto komunikuje.

Veci nové aj overené skúšame,

kým vládzeme, nikdy sa nevzdáme.

VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME za vaše 2% z dane aj dary, vďaka ktorým sa zdravotný stav nášho Miška nezhoršuje, ale sa mu darí.

S úctou

mama Miša, ocko Michal a Miško Chovanovci.

 

 

 

Názov: Palculienka

IČO: 42310431

Právna forma: občianske združenie

Adresa: Strážska cesta 1139/41, 960 01 Zvolen

IBAN: SK9602000000003408273057

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Chovanová, PhD., 0911847454, misa.chovanova@gmail.com

 

Miškove diagnózy:

* DMO – kvadruspastická detská mozgová obrna

* symptomatická epilepsia

* mikrocefalia

* pachygýria, leukoencefalopatia

* mikroduplikácia chromózomu

*   inkontinencia  

* stredne ťažká duševná zaostalosť bez poruchy správania

 

Stiahnite si vyhlásenie